: 0533 265 48 55
av.mustafaonuryildiz@gmail.com
 

Yıldız Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık

Mersin ve çevresinde bireysel ve kurumsal hukuki sorunlarınızın çözümünde avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Misyon & Vizyon

Gün geçtikçe değişime uğrayan mevzuatlara uygun bir şekilde doğru ve etkin çözümler sunarak hakkaniyeti sağlamak,

Müvekkilin hukuki sürecin mali, fiziksel ve psikolojik etkisini en az zararla tamamlamasını sağlamak amacıyla sürekli bilgilendirme ve iletişim sistemiyle karşılıklı olarak sağlıklı ve ilgili bir avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmak,

Mesleği onuruna ve kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirmek, dürüst olmak ve yorulmadan çalışarak görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmektir.

Gayrimenkul Hukuku

Ortaklığın Giderilmesi Davaları, Tapu İptal ve Tescil Davaları, Müdahalenin Men’i Davaları, Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinden Doğan Davalar

Miras Hukuku

Veraset İlamının Çıkartılması Davaları, Tenkis Davaları, Veraset İlamı Doğrultusunda Gerçekleştirilen İntikallerle İlgili Her Türlü Takip ve Davalar, Muvazaaya Dayalı Tapu İptal ve Tescil Davaları

Sigorta ve Tazminat Hukuku

Trafik ve İş Kazaları ile İlgili Her Türlü Maddi-Manevi Tazminat Davaları, Trafik Kazaları Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davaları

Borçlar Hukuku

Sözleşmelerden Kaynaklanan Her Türlü Dava  ve Takip İşleri, Sözleşmeye Dayalı Alacakların Tahsili İle Alakalı Dava ve Takip İşleri, Haksız Fiilden Kaynaklanan Davalar

Kamulaştırma Hukuku

Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Kamulaştırma Bedelinin Arttırılması Davaları, Acele El Koyma Davaları, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Davaları

Aile Hukuku

Boşanma Davaları, Velayet Davaları, Nafaka Davaları, Evliliğin Feshi ve İptali Davaları, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınmasına İlişkin Tenfiz Davaları

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İşçi Alacağına İlişkin Kıdem ve İhbar Tazminatı Davaları,  İş Sözleşmesinin Feshi,  İşe İade Davaları, İş Kazası İle İlgili Her Türlü Maddi- Manevi Tazminat Davaları

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukukundan Kaynaklanan Her Türlü Takip ve Davalarda Hukuki Danışmanlık ile Bunlara İlişkin Takip  ve Davalar

Milletler Arası Özel Hukuk

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınma ve Tenfiz Davaları, Türklerin Kişi Hâllerine İlişkin Davalar, Yabancıların Kişi Hâllerine İlişkin Bazı Davalar, Miras Davaları, İş Sözleşmesi ve İş İlişkisi Davaları

Ceza Hukuku

Tüketici Hukuku

Tüketici Sözleşmelerinden Kaynaklanan Her Türlü Takip ve Davalar, Tüketicinin Hak Kaybına Uğradığı Her Türlü Konuda Hukuki Danışmanlık Hizmeti