: 0533 265 48 55
av.mustafaonuryildiz@gmail.com
 

İstihkak İddiası İlgili Merciye Sevk Talebi

Home » Genel » Dilekçe Örnekleri » İstihkak İddiası İlgili Merciye Sevk Talebi

                T.C.                                                                                            

           MERSİN                                        

*. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

DOSYA NO: ****/** E.

        

          

Mersin *. İcra Dairesi ****/** E. Sayılı dosyasından **/**/**** tarih ve yapılan menkul haczi esansında 3. Kişi istihkak iddiasında bulunmuş olup, istihkak iddiası tarafımızca menkul haczi esnasında kabul edilmemiştir. İcra memurunca dosyadaki bilgi ve belgelere istinaden İİK m. 97’ye göre haciz yapılmıştır. Borçlu *****’ın adresine haciz işlemi için gidildiğinde adreste borçlunun oğlu ***** *****’le karşılaşılmış, şirketin borçlardan dolayı devredildiğini kendisinin sadece işçi olarak çalıştığını şu anki adının xxxxx olduğunu beyan etmiştir fakat iş yerinde elektrik faturasının ***** adına kayıtlı olduğu, ***** adına da kartvizitlerin yer aldığı görülmüştür. Ardından ***** ***** iş yerinde haciz ve muhafaza yapılamayacağını beyan ederek istihkak iddiasında bulunmasına rağmen işyerinde çalışan ***** *****’in borçlu *****’in oğlu olması, borçlu adına olan kartvizitlerin, elektrik faturalarının bulunması ve iş kolunun aynı olması gibi muvazaayı ispatlayan hususlar nedeniyle istihkak iddiasını kabul etmediğimiz için dosyanın ilgili İcra Hukuk Mahkemesine sevkini talep ederim.

                 

        

 

 

        ALACAKLI VEKİLİ                                                    *. İCRA MÜDÜRÜ

AV. MUSTAFA ONUR YILDIZ

Posted on